Ob cesti, ki pelje od pokopališča v Škocjanu do Bertokov, stoji kamniti steber.

Na stebru je napis z letnico 1776 pod reliefno podobo beneškega leva, ki v šapah drži grb družine Delfin (po prefektu Antoniu Delphinu, ki je tistega leta dal cesto v ponovno uporabo).

Beneška cesta, speljana od srednjeveške meje s tržaškim ozemljem, je do Bertokov merila približno 10.000 passusov.