V vasi stoji cerkev sv. Marije Magdalene, ki ima renesančni oltar, renesančni portal in zvonik beneškega tipa (zgrajen med leti 1872 in 1887). Okni v cerkvi imata vitraža, ki upodabljata sv. Marijo Magdaleno in Sveto Družino. Cerkev je bila prvič posvečena leta 1422 in na novo zgrajena okoli leta 1580. V času beneško-avstrijskih vojn naj bi bila cerkev poškodovana, čemur je verjetno sledila večja obnova in ponovna posvetitev leta 1665. Cerkev je bila nato ponovno obnovljena (na kar nakazuje letnica 1795 na portalu), nazadnje ponovno med leti 2003 in 2006.

Kamnit portal v prezbiteriju je edini arhitekturni element, ki se je ohranil od prvotne cerkve.