Platana v centru Kopra, na nabrežju Belveder, je naravna vrednota državnega pomena.

Platana je velikih dimenzij, po mnenju nekaterih celo največja v Istri.

 

Območje drevoredov cipres ob vasici Brič s 669 drevesi iz leta 1960, ki so (zaradi zaščite vinogradov pred burjo) posajena v dveh zamaknjenih vrstah, je v Registru nepremične kulturne dediščine RS registrirano kot kulturna krajina.* Poleg navedenega lahko tam občudujete tudi druga drevesa, divje živali in izvir pitne vode. 

Kot naravna vrednota državnega pomena so registrirani:

 • hrast izjemnih dimenzij v Abitantih,
 • cerov gozdič v Črnotičih.

 

Naravne vrednote lokalnega pomena pa so:

 • drevored murv v Bertokih,
 • hrasti pri cerkvi sv. Tomaža nad Bertoki,
 • hrast v vasi Škrljevec v bližini Krkavč,
 • Krkavška komunela – gozdni sestoj pri Koštaboni,
 • kostanja v Poletičih,
 • hrasti izjemnih dimenzij pri cerkvi sv. Simona v Pregari,
 • hrasti v Finedu pri Pregari,
 • hrast v Truškah in
 • skupina hrastov pri cerkvi sv. Kancijana v Truškah.

 

Na nekdanji cesti med Koprom in Izolo je enostranski drevored pinij iz tridesetih let 20. stoletja in predstavlja pomembno dendrološko in krajinsko znamenitost. To je edini evidentirani drevored pinij v občini Koper in naravna vrednota lokalnega pomena.