Odmaknjena od domačij stoji prava posebnost vasi – cerkev kraško-istrskega videza, postavljena tik nad robom prepada: cerkev sv. Štefana. Cerkev iz 13. stoletja je romansko zasnovana enoladijska cerkev »istrske skupine«, z gotsko poslikavo in plastiko, renesančnim lesenim oltarjem in opečnatim tlakom. Zvonik je bil cerkvi prizidan leta 1521.