Ob robu vasi stoji srednjeveška cerkev sv. Križa, ob kateri je samostojno stoječi zvonik.

Enoladijska cerkev z gotsko oblikovanim prezbiterijem ima trikotno zaključen portal z letnico 1655, verjetno iz časa predelave cerkve.