Palača zgrajena okoli starejšega jedra pol etu 1600, je kljub svoji izjemno kakovostni arhitekturi zanimiva tudi zaradi svoje zgodbe.

Izročilo pravi, da so Belgramoniji svojo palačo izgubili pri igri na srečo v eni sami noči in lastniki naj bi tako postali grofje Tacco. Že od konca 19. stoletja so jo namenili kulturni dejavnosti (knjižnici in muzeju). Notranjščino bogatijo forme manierističnega stopnišča, ki vodi v veliko dvorano v prvem nadstropju, na vrtu za stavbo pa je danes lapidarij.

V stavbi je muzejska zbirka, ki zajema zgodovinsko, etnološko, arheološko, umetnostnozgodovinsko dediščino Kopra.