Na severnem delu vasi stoji enoladijska cerkev Kristusa Kralja, ki ima pravokotni prezbiterij in zvonik. Zgrajena je bila med leti 1931 in 1935.

V vasi je tudi kapela pravokotnega tlorisa z dvokapno streho in polkrožnim vhodom, zgrajena leta 1895.