Cerkev sv. Sabe ima triosminsko zaključen prezbiterij in pravokotno ladjo.

Cerkev, posvečena leta 1610, je krita s korci. Ob cerkvi je zvonik.