Nastala je verjetno v 14. stoletju, čeprav nekateri viri dopuščajo možnost starejše gradnje in le kasnejšega oblikovanja oken. Prav tako se ocenjuje, da je portal na vzhodni fasadi iz 18. stoletja.

Stavba je v ljudskem spominu znana tudi kot »Tribunale vecchio« (staro sodišče), kar bi lahko pomenilo, da je v preteklosti imela pomembno javno funkcijo. Današnje ime se nanaša na zadnjega lastnika stavbe.