Pred jamo se je včasih nahajal grad – utrdba, danes pa si na tem mestu lahko ogledate ostanke obrambnega zidu, ki pričajo o tem, da so se domačini ob napadih sovražnikov zatekali v jamo. Ta je služila kot zatočišče že v prazgodovini, v času turških vpadov in beneško-avstrijskih vojn pa je bila spremenjena v pravo utrdbo.

Širše območje utrdbe je arheološko najdišče in območje povečanega arheološkega potenciala. Tukaj so odkrili prazgodovinske, rimskodobne, srednjeveške in novoveške najdbe.

Čeprav je bila 1607 metrov dolga in 54 metrov globoka jama odkrita že leta 1955, so bile prve ekskurzije v jamo organizirane šele leta 1981.

Jama ni namenjena turističnim ogledom.

Vodoravna jama z vodnim tokom v udornici Osp je naravna vrednota državnega pomena.