V srednjeveški, baročno predelani, dvoranski cerkvi je pokopan koprski škof Naldini.

Cerkvi je prvotno pripadal samostan avguštink, ki so v Kopru redovale že v srednjem veku. Cerkev je sedanjo podobo dobila ob prelomu v 18. stoletje (ponovno je bila posvečena leta 1701), tudi ob pomoči škofa Naldinija, pripadnika moškega redu sv. Avguština. V zahvalo mu je samostanska skupnost postavila skulpturo, ki je ob cerkveni ladji.

Po drugi svetovni vojni so cerkev nacionalizirali in jo spremenili v skladišče. Po vrnitvi objekta koprski škofiji, pa so jo obnovili. Cerkev je danes primerna za bogoslužje in oglede.