Pred vasjo je kapelica iz leta 1882, pravokotnega tlorisa in z dvokapno streho.