V Truškah se nahaja cerkev sv. Kancijana, ki je bila zgrajena pred letom 1700 (verjetno leta 1550). Zunanjost je preprosta, ob glavni fasadi je zvonik na preslico. Notranjost je baročno oblikovana, enoladijski prostor ima po dve kapeli ob straneh.

Ob pokopališču pa se nahaja kapela z letnico 1907 na prekladi.

Na območju vasi je bilo odkrito arheološko najdišče Križni drev in Mačji hrib s sporadičnimi prazgodovinskimi, antičnimi in srednjeveškimi najdbami – omenjajo se tudi zgodnjekrščanske cerkvice.