Foto: Jaka Ivančič

Travišče je del območja Natura 2000 in je pomembno za ohranjanje določenih vrst rastlin (npr. navadni brin) in živali (nekatere vrste metuljev in dvoživk).