Na Kosovelovem trgu izstopa kot razmeroma velika stavbna gmota, njeno glavno os s pročelja sestavljajo kvalitetni arhitekturni elementi.