Vaška cerkev sv. Rufa, ob kateri je pokopališče, je nastala v prvi polovici 19. stoletja. Enoladijska cerkev ima zvonik na preslico, glavni in dva stranska oltarja.

Kapelica sredi vasi pa je bila postavljena okoli leta 1900.

V okolici cerkve so bile najdene antične naselbinske najdbe (potencialna villa rustica), severovzhodno od cerkve pa se omenja srednjeveška cerkev iz 12. stoletja z grobiščem.