Cerkev sv. Križa je enoladijska cerkev s 3/8 prezbiterijem, zvonikom v osi glavne fasade, uro, polkrožnimi odprtinami in kamnitim portalom ter zakristijo. Stranska oltarja sta iz leta 1861.

Nekateri viri navajajo, da je vas že v 16. stoletju imela manjšo kapelico, posvečeno sv. Križu. Nova cerkev pa naj bi bila posvečena leta 1782, ko so okoli cerkve vzpostavili tudi pokopališče (v rabi do leta 1901) in sezidali hišo za kaplana. Cerkev je bila obnovljena v letih 1926, 1931 in 2001.