Značilnost palače je fasada, ki ima številne pravokotnike s cvetnimi motivi.

Žal je večina poslikav že zbledela, barva je ohranjena le v najvišjem delu, pod streho. Palača je danes v zasebni lasti.