V vasi je bilo odkrito najdišče sv. Ubald, kjer so bile odkrite antične in srednjeveške naselbinske in grobne najdbe, med katerimi izstopajo ruševine cerkvice sv. Ubalda.