Mišja peč penjački je poligon koji je otprilike 500 metara udaljen od sela Osp i smatra se jednim od najvažnijih penjačkih terena u Europi.