U selu ćete naći Crkvu sv. Hijeronima koja je vjerojatno nastala u 13. – 14. stoljeću, a kasnije je donekle promijenjena. Crkva ima zvonik na preslicu.