U selu se nalazi Crkva sv. Ivana Evanđelista. Jednobrodna crkva restaurirana je 1851. i 1968. godine.