Na trgu u jezgri grada, na rubu prirodnog mola (na dvije ogromne prirodne kamene ploče), stoji Crkva sv. Mihaela. Riječ je o bogato opremljenoj baroknoj crkvi renesansnog koncepta s venecijanskim tipom zvonika koji je nekada služio kao obrambena kula.

Uz groblje se nalazi kapela sv. Stjepana.