Na tom su se području, naime, nekada iza zgrada prostirali veliki vrtovi od kojih je danas očuvan samo manji dio.

Palača je koncipirana u gotičkom stilu, a preuređena je u razdoblju baroka.