Na rubu sela nalazi se Crkva sv. Tomislava.

Bogato opremljena jednobrodna crkva ima pravokutni prezbiterij, a uz njega sakristiju.

Uz crkvu stoji samostalni zvonik.

Uz groblje, koje je okruženo zidom, nalazi se grobna kapela.