Jednostavnu baroknu građansku palaču čine tri objekta različite visine, a palača je se objektom na drugoj strani ulice povezana visećim katom (prijelazom).

Iznad portala nalazi se također i grb obitelji Manzini.