Lijepo je vidljiv prvi sloj – ploče ispred seoske crkve. Drugi je sloj vidljiv samo na putu između kuća, a treći na manjem trgu uz rub sela.

Foto: Vojko Rotar