Uz groblje se nalazi jednobrodna Crkva Majke božje Karmelske sa zvonikom na preslicu. Nastala je u 16. stoljeću, a u 18. stoljeću je prerađena. U unutrašnjosti crkve nalaze se neoklasicističke slike.