U središtu sela, na manjoj uzvisini, nalazi se Crkva sv. Križa. U unutrašnjosti možete razgledati ranobarokni drveni oltar sa slikom Raspeća.