Na brdu u jugozapadnom dijelu sela nalazi se jednobrodna Crkva sv. Justa i sv. Eufemije sa samostalnim zvonikom. Izgrađena je 1906. godine.

 

Crkva sv. Kvirika nalazi se na nekadašnjoj gradini. Crkva sa srednjovjekovnim konceptom i niskim zvonikom kasnije je prerađena. Uz crkvu je groblje, a u kući na adresi Sočerga 1 nalazi se kapela koja je navodno nastala u prvoj polovini 20. stoljeća.