Središnji penjački tereni na rubu Krasa su:

  • Osp: 267 penjačkih smjerova, težina od 3 do 9a,
  • Črni Kal: 287 penjačkih smjerova, težina od 3 do 8a i
  • Mišja peč: 203 penjačkih smjerova, težina od 4a/a+ do 9a+/b.

Kopar nudi i najveći penjački centar s balvanima u Sloveniji (https://www.plus-climbing.com/sl/).