Uz istočni rub trga nalazi se i Carpacciova kuća, a ispred nje možete razgledati Justinin stup iz 1572. godine, koji je na današnje mjesto postavljen 1935. godine u spomen na pobjedu nad Turcima kod Lepanta 1571. godine (prije toga je bio na molu Porporella, sadašnjem gradskom mandraču).

Zanimljiva je i fontana iz sredine 15. stoljeća koja je dovezena iz Venecije, a na trg je postavljena tek 1935. godine.

Pogled s trga prema moru djelomično skriva Taverna, nekada mletačko skladište soli, a danas više namjenski prostor za manifestacije.