U grupiranom naselju nalazi se znamenita Crkva sv. Trojstva, skrivena iza zidina s kraja 16. stoljeća.

Unutrašnjost romaničke crkve s visokim zvonikom oslikana je gotičkom slikama iz 1490. godine kojima se Hrastovlje svrstava u sam vrh bogate riznice srednjovjekovnog zidnog slikarstva u Sloveniji.

 

Freske prikazuju stvaranje svijeta, izgon Adama i Eve iz raja, prizore Kristove muke, rad seljaka u različitim godišnjim dobima i znameniti Mrtvački ples. To je najpoznatiji dio freski koji predstavlja iznimno djelo srednjovjekovne ikonografije. Uz freske se nalazi i glagoljaški natpis.