Foto: Ivan andrejic

Sadašnja crkva nastala je u 11. stoljeću, a od tada je više puta obnavljana. Donji je dio u gotičkom, a gornji u renesansnom stilu. U prvoj polovici 18. stoljeća katedrala je povećana. Danas se crkva smatra jednom od najvećih u Sloveniji. Duga je 70, a široka 25 metara.

U crkvi možete razgledati umjetnine Vittorea Carpaccia i mramorni nadgrobni spomenik sv. Nazarija, gradskog zaštitnika i koparskog biskupa (iz 6. st.), koji je Mletačka Republika darovala gradu oko 1350. godine.

Posebnost koparske katedrale jest krstionica – Rotunda Karmelske Majke Božje koja je odvojena od crkve.

Uz crkvu se nalazi 54 metra visok Zvonik iz 12. stoljeća koji je s katedralom spojen 1488. godine.

Foto: Ubald Trnkoczy