Posebno lijep dojam selu daju dvije crkve i kapelica.

Prilikom dolaska moći ćete se diviti crkvi iz 1446. godine, koja je navodno postavljena na nekadašnjem poganskom svetištu: Crkva sv. Kuzme i Damijana.

 

Na drugoj strani sela stoji Crkva sv. Andreja iz 15. stoljeća.

 

Sakralnu baštinu dopunjava barokizirana Kapela bl. Elije iz 1446. godine.