Na malom Giordanovom trgu možete pogledati nekadašnji samostan i kapucinsku Crkvu sv. Marte.

Skromno uređena crkva izgrađena je između 1621. i 1624. godine.

Danas crkvu upotrebljava pravoslavna zajednica i prilagođena je pravoslavnom bogoslužju.

U prostorijama nekadašnjeg samostana danas je Centar za socijalni rad Kopar.