Vanjske zidine navodno su obuhvaćale nekadašnji otok, a unutarnje grad koji se još nije proširio na cijeli otok.

Na sjevernom dijelu nekadašnjeg otoka zidine se poklapaju.

Vanjske zidine vjerojatno su nastale prije predaje grada Mletcima, odnosno prije bune, kada su ih Mlečani gotovo u cijelosti porušili.

O starosti unutarnjih zidina dvije su pretpostavke: prva smješta zidine u godinu 555., a druga u kasnoantičko ili ranosrednjovjekovno razdoblje.

Unutarnje zidine imale su 10 vrata i 15 utvrda, a vanjske 12 vrata i 24 utvrde. Jedina u cijelosti očuvana vrata vanjskih zidina su Vrata Muda uz koje možete pobliže pogledati i ostatke zidina.

Ostatke zidina možete pogledati i uz Kopališko nabrežje (Kupališnu obalu), Izolska vrata i u Sabinijevoj ulici (nekadašnji dijelovi zidina su i u privatnom vlasništvu pa su, nažalost, nedostupni).