Posebnost špilje je da se u njezinoj ulaznoj dvorani nalazi jedina podzemna crkva u Sloveniji.

Špilja se može posjetiti nedjeljom u 14 sati.