Mapa turistických tras je k dispozici na https://map.portoroz.si/en#tours nebo v turistickém a informačním centru na náměstí Titov trg 3, resp. si na svůj chytrý telefon stáhnete aplikaci.