Ve vsi bylo objeveno archeologické naleziště sv. Štefan se zříceninou jednolodního kostela sv. Štefana a hřbitovem, jež pravděpodobně sahá až ke kapličce u silnice směrem ke vsi Pomjan.