Ve vsi se nachází středověký kostel sv. Mikuláše.

Původně středověký kostel prošel v 17. století přestavbou a koncem 20. století rekonstrukcí.

Kolem kostela je hřbitov.