Glem má dva kostely: Nanebevzetí Panny Marie a sv. Nazaria.

První je kamenně dlážděný jednoduchý kostel s pravoúhlým půdorysem, trojitou štítovou zvoničkou, dvěma kvalitními olejovými obrazy (sv. Josef a sv. Lukáš) a kropenkou ze 17. století.

Kostel sv. Nazaria ze 13. století prošel v 17. století částečnou přestavbou.