Ve vsi se nachází kostel sv. Zenona z roku 1791. V roce 1889 byla postavena nová samostatná zvonice akvilejského typu.

Zvonice roku 1984 spadla, ovšem roku 1996 byla zrekonstruována.