Jednolodní sálový gotický kostel z první poloviny 16. století stojí na náměstí Martinčev trg, východně od náměstí Brolo. Interiér byl barokizován.

V poválečném období sloužil různým účelům, v současnosti v něm sídlí Dechový orchestr Koper.