Ve vsi jsou pozůstatky středověkého kostela sv. Cecílie, vypáleného roku 1943.