Na hřebenu vně vesnice stojí středověký kostel sv. Brigity.

Jednolodní kostel má nad vchodem štítovou zvoničku. Interiér je jednoduchý, presbytář zakončen rovně a oltář ze dřeva.