Crkvu je navodno dala izgraditi bratovština mornara. Sv. Nikola je, naime, zaštitnik mornara i ribara, pa su i zato crkvu uglavnom posjećivali mornari i njihove obitelji.

Premda se na pročelju barokne crkve nalazi uzidana ploča s godinom 1594., crkva je navodno starija.

U njoj se nalazi kopija Carpacciova djela – Marija s djetetom na prijestolu, koja krasi katedralu.