Ve vsi bylo objeveno naleziště sv. Ubald s nálezy sídel a hrobů z antiky a středověku, z nichž vyčnívá nález zříceniny kostelíku sv. Ubalda.