Ve vsi stojí za povšimnutí kostel sv. Hieronyma, postavený ve 13. až 14. století, který později prošel několika úpravami. Kostel má štítovou zvoničku.