Brána napodobuje antický vítězný oblouk. V její heraldické výzdobě vyniká slunce, městský znak. U větší je také menší pomocná brána.

Dříve se před branou nacházel most, který spojoval Koper s pevninou v dobách, kdy byl ještě ostrovem. Na mostě obyvatelé Benátek vybudovali pevnost Lví hrad (Levji grad, Castello Leone) sloužící také jako mýtnice. Hrad, určený k obraně města, byl roku 1620 rekonstruován, roku 1820 zbořen rakouským vojskem. Z pevnosti se zachoval reliéf lva sv. Marka, který roku 1924 přemístili na palác Totto ex Gavardo na ulici Kidričeva.

U brány si lze prohlédnout část někdejšího opevnění, ze strany náměstí také staré umyvadlo.

Foto: Ivan Andrejic